بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

پایگاه جامع نقد و بررسی شرکتهای بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

بسم الله الرحمن الرحیم
شرکتهای بازاریابی شبکه ای، دارای ابعاد مختلفی میباشند که باید با رویکردی سیستمی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این ابعاد میتوان به مواردی چون ابعاد فقهی، قانونی، روانشناختی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اعتقادی و... اشاره کرد.
بی شک، بررسی بازاریابی شبکه ای بدون لحاظ ابعاد مختلف آن، عقیم و ناکارآمد خواهد بود.
این پایگاه در صدد بررسی ابعاد این مسئله با رویکرد انتقادی میباشد.

لینک کانال تلگرام:
t.me/onnetworkers

onnetworkers@

۶۵ مطلب با موضوع «اخبار و مستندها» ثبت شده است

مستند شوک: درباره شرکتهای هرمی

زمان: 34:34

 خودتان شباهات ها و تفاوت ها را مقایسه کنید.

 

جهت دانلود قسمت اول مستند کلیک کنید.

 

 

  • محمد

زمان: 32:13

جهت دانلود قسمت دوم مستند کلیک کنید.

  • محمد

زمان: 48:02

جهت دانلود قسمت سوم مستند کلیک کنید.

  • محمد

زمان: 46:36

جهت دانلود قسمت چهارم مستند کلیک کنید.

  • محمد

زمان: 41:38

جهت دانلود قسمت پنجم مستند کلیک کنید.

  • محمد